Aktiviraj pristupačnost

Uputa za popunjavanje obrazaca TZ za 2022. godinu

 

 

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine za 2022. godinu.


Iznos za 2022. godinu po registriranom osnovnom krevetu je 45,00 kn, a po pomoćnom 22,50 kn.
 

Obrazac TZ2 koji se predaje do 15. siječnja 2022. godine odnosi se na razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
 

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
 

Osim OIB-a, imena i prezimena te adrese prebivališta potrebno je ispuniti retke 1. i 2. (broj osnovnih i pomoćnih postelja), retke 9. i 15. (ukupno obračunati iznos).
 

U retku 16. zaokružite željeni naćin plaćanja članarine u 2022. godini, te zaključno u retku 17. obrasca TZ2 upisuje se ukupan iznos primitaka iz evidencije prometa iz 2021. godine.